ABP – Webdesign og kartanimasjoner

Asset Buyout Partners

I samarbeid med Everyday har Fete typer redesignet Asset Buyout Partners nettsider, og satt fokus på deres ledige tomter langs kysten.

Til dette prosjektet har jeg hatt ansvaret for web- og UX-design. Jeg har også fått bruke min animasjonserfaring.

ABP er et industrielt eiendomsselskap som retter seg mot olje- og gassnæringen. De har eiendommer på strategiske områder langs den norske kysten. Dette ønsket de å få frem på sine nye sider. Vi her derfor gjort et totalt redesign av ABPs sider og skapt et mer levende nettsted der de kan vise frem eiendommene sine.

Hovedfokus for ABP var å vise alle de ledige tomtene deres, og å vise at de opererer langs ulike områder av norskekysten. Derfor ble det tidlig bestemt at hver ledige tomt skulle få en egen animasjon som viser hvor i landet de ligger. Det var også viktig å tydelig vise den aktuelle tomten. For å få til dette kom jeg opp med en løsning der vi starter ved å se Norgeskartet, for så å zoome oss inn på den aktuelle landsdelen og ned til tomten, hvor brukeren får litt rask informasjon om området.

Jeg fikk også anledning til å utvikle et sett med ikoner som skulle brukes på nettsiden. Disse bidrar til å forklare hvilke tjenester hver tomt har å by på.