Kommunikasjon på et nytt nivå

Når man sender en melding eller mail har man ofte et ønske om at tonen i meldingen skal tolkes riktig av mottageren. Emojicons…

Read More