Kommunikasjon på et nytt nivå

Når man sender en melding eller mail har man ofte et ønske om at tonen i meldingen skal tolkes riktig av mottageren. Emojicons eller kolon og parentes har vært til god hjelp enn så lenge, men nå har endelig en eller annen luring tatt kommunikasjonen til et nytt nivå.

Med disse nye tegnene kunne vi sluppet misforståelser og feiltolkninger i de aller fleste situasjoner:

kom01

kom02

kom03

kom04

kom05

kom06

kom07

kom08

Og ikke kom å fortell meg at du klarte å lese den siste der uten Morgan Freeman-stemme!