EDR Medeso Illustrasjoner

Jeg har produsert en serie med illustrasjoner for EDR Medeso. Disse skulle benyttes i et strategisk narrativ som beskriver bedriftens retning, og tegner et bilde av hvor de er i 2030. Illustrasjonene beskriver EDR Medesos visjoner om bærekraft, kundefokus, vekst og utvikling.