CP-BFB06

CP foreningen besteforeldrebrosjyren. Bildet fra filmen. Besteforeldre samlet.