CP-Foreningen – CP Konferansen 2021

Gjennom pandemien var CP-Foreningen, som så mange andre, nødt til å gå for digitale samlinger. Jeg fikk jobben med å designe flere elementer til konferansen i 2021/22. Her har jeg samlet noen av elementene jeg laget. Det var et ønske å ha en egen logo for konferansen. Noe som kunne gjenbrukes og som kunne bygges som et kjennemerke. Her har jeg samlet noen av skissene jeg tegnet ut for å finne en retning å jobbe videre med.

logo-skisser til CP-konferansen 2021

Vi valgte til slutt å jobbe videre med illustrasjonen av båndet. Det skal gi assosiasjoner til bevegelse, det å se ting fra forskjellige sider. Det er også designet i CP-Foreningens to hovedfarger og er satt sammen for å illustrere en stilisert ‘C’ og ‘P’.

CP Konferansen logo

Det ble også laget bakgrunner som kunne brukes under sendingen, samtidig som de kunne brukes på annet materiell som cue cards og lignende.

Her er en intro-animasjon til konferansen. Igjen er fokuset på bevegelighet og lekenhet. For å få ønsket bevegelse i animasjonen måtte båndet designet i 3D.