CPK-01

logo-skisser til CP-konferansen 2021

En samling med raske skisser jeg laget for å finne stilen til logoen for CP-konferansen.