CPK-feat

CP-konferansen 2021 logo

Logo og startskjermen jeg laget for CP-konferansen 2021. Her i formatet 1920×1080 pixler.