Energi Norge har lansert sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. I den forbindelse har jeg fått lage noen animasjonsfilmer for å fortelle om denne nye ordningen.

Trygg strømhandel skal sette en rekke til krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.

Filmene skulle inneholde en rekke tekstbudskap om den nye ordningen. Konseptet vi kom frem til ble å knytte dette opp mot strømbransjen ved å ramme budskapene inn i lys. Nærmere bestemt neonlys. Vi har utformet disse visuellene med tanke på at de ikke måtte gi assosiasjoner til bar-skilt, men at de skulle fremstå renere og først og fremst fremheve tekstbudskapene.

For å få til dette tok jeg i bruk Blender, og satte opp hele veggen med lysskilt i 3D. Med bruk av virtuelle kameraer kunne jeg animere bevegelsene mellom hver lys-ramme.

Her er det endelige resultatet av én av de fem filmene vi endte med: