Fete Typer har i det siste jobbet med utviklingen av ny profil for Mercell.

Mercell er en av de største anbuds-markedsplassene i Norden og vi fikk lov til å skape en helt ny profil for å representere selskapet.

Det tar tid å bygge en profil fra bunnen av, som skal være strategisk forankret og som skal bygge på selskapets grunnverdier. Men etter et godt samarbeid med kunden har vi kommet frem til et uttrykk vi alle er veldig stolte av.

Vi var igjennom veldig mange retninger på logo før vi til slutt endte på denne formen – en stilren ‘M’ bygget opp av geometriske former:

Mercell logo concept sketch

Symbolet er bygget på en isometrisk grid bestående av kryssende linjer lagt i 30 grader. Jeg har utviklet symbolet med tanke på at det skal kunne ha flere egenskaper, som design for 3D eller animasjon. Det er viktig å vurdere disse egenskapene når man skal utvikle en logo i dag.

Etter å ha testet ut mellom 20-30 versjoner i ulike farger falt valget til slutt på lilla og blått. Det ble gjort noen justeringer på symbolet før vi til slutt endte opp med dette:

Mercell logo 2021Vi har vært et stort team som har jobbet med de ulike delene av profilen; typografi, farger, illustrasjoner, bildestil, animasjon osv.

Min rolle, utenom utviklingen av logosymbolet var blant annet å 3D-modellere en stand. Dette var en idé jeg fikk da jeg utviklet ikonet. Tanken var her å få selve standen til å være profilbærende.

Jeg fikk også jobben med å animere logoen. Vi testet ut flere løsninger, men endte til slutt opp med denne: