Oslo Tropical Forest Forum

Norad

Jeg har i samarbeid med Norad og Medvind produsert grafisk materiell til Norads webinar Oslo Tropical Forest Forum (OTFF).

OTFFs mål er økt kunnskap og samarbeid med beslutningstakere i privat og offentlig sektor, for å stoppe tropisk avskoging. Dette er et viktig arbeid for å nå klimamålene i Paris-avtalen for 2030.

På grunn av korona-pandemien kunne ikke konferansen gå som planlagt, men ble erstattet med et webinar.

Konferansens profil er det ikke jeg som står bak, men jeg har hatt ansvaret for utarbeidelse av ulike elementer til webinaret.