Visit Svalbard

Skilt design i Blender

Fete typer fikk i oppdrag å justere profilen til Visit Svalbard. Jeg var ikke med på teamet for denne jobben, men jeg så mitt snitt til å øve meg i Blender, og fikk lage en fin presentasjon av logoen for besøkssenteret på Svalbard.

Dette var en av de første modellene jeg prøvde meg på etter å ha lekt meg litt med programmet Blender. Ettersom jeg ikke hadde alt for mye erfaring med programmet ble det en del prøving og feiling. Jeg startet, som man ofte gjør, med et Google-søk.

Det er veldig vanlig å benytte seg av referansebilder når man jobber med 3D-modellering, men da snakker man gjerne om bilder som er tatt rett forfra, fra siden og ovenfra det objektet man skal gjenskape. Her hadde jeg ingen av delene, men jeg måtte jo finne ut hvordan dette bygget faktisk så ut, så jeg tok meg en tur til Svalbard – via Google maps. Ved å traske frem og tilbake i street view fikk jeg et inntrykk av kontoret og kunne begynne modelleringen i Blender.

Bygget består i virkeligheten av flere deler enn den modellen jeg har laget, men ettersom det var den nye logoen og infoskiltet som var fokus her valgte jeg å droppe deler av bygget.