ungvekst studie brosjyre og illustrasjoner

UngVekst Illustrasjoner og brosjyre

UngVekst-studien er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og skolehelsetjenesten. For å få et bilde av ungdommers vekst, vil de måle høyde og vekt på cirka…

Read More

Innovasjon Norge – IFU/OFU

IFU/OFU er en tilskuddsordning fra Innovasjon Norge som skal bidra til utvikling av nye produkter og løsninger som fører fram til internasjonal markedssuksess. Ordningen bygger…

Read More