Norad – Norsk bistand i tall

Jeg og mine kollegaer i Fete typer har den siste tiden jobbet med Norad for å utvikle et overordnet visuelt konsept sammen med…

Read More

Powerpoint

Man kan like eller hate Powerpoint. Personlig gjør jeg begge deler. Formatet er i hvert fall godt implementer hos de aller fleste bedrifter….

Read More
Innovasjon Norge mulighetsområder

Innovasjon Norge – Mulighetsområder

I 2015 fikk Innovasjon Norge ny grafisk profil. I tilknytning til dette ønsket de seg en illustrasjon som tydelig viste noen av de…

Read More

The Thief – Innspire

Sammen med The Thief og Innspire har jeg utviklet grenesnittet på deres nye service- og underholdningsløsning. Alle rommene er nå utstyrt med en…

Read More