energi norge bil til animasjonsfilm

Energi Norge

animasjonsfilm

 

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon med 280 medlemsbedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme.

De ønsket å lage en animasjonsfilm som forteller om fornybarnæringens viktige samfunnsrolle i Norge. Fra før hadde de en moderne profil med mange spennende illustrasjonselementer. Løsningen ble å basere filmen på noen av disse elementene.

 

energi norge nettside

 

Konsept basert på kundens nettsider

Jeg valgte å basere filmen på de enkle illustrasjonene langs footeren (bunnen) av Energi Norges nettsider. Jeg videreførte illustrasjoner som trær, biler og vindmøller. Tanken var et vi fulgte en bil som kjører langs footeren mens diverse informasjon blir presentert underveis.

Energi Norge storyboard

Før jeg gikk i gang med animeringen tegnet jeg ut et storyboard. Dette sikrer at det blir en god flyt i filmen og at de ulike visuellene vi har tenkt ut får en logisk rekkefølge. Samtidig er det veldig fint for kunden å kunne se prosessen underveis.

energi norge illustrasjoner

Videre måtte alle elementene til filmen illustreres. Når dette er gjort må de klargjøres for After Effects, slik at de lar seg animere.

Hvis du likte denne filmen må du gjerne ta en titt på filmene som ble laget for Folkehelseinstituttets HPV-kampanjekosmetikk og allergi-filmen eller tilsynsfilmen som ble laget for NHO Reiseliv.