FHI-kos02

Bilde fra FHIs kosmetikk og allergi-film