i am ready illustrasjon

I am ready

I samme serie som illustrasjonen jeg valgte å kalle Crushed har jeg laget en ny versjon.

I am ready illustration