Innovasjon Norge mulighetsområder

Innovasjon Norge – Mulighetsområder

I 2015 fikk Innovasjon Norge ny grafisk profil. I tilknytning til dette ønsket de seg en illustrasjon som tydelig viste noen av de områdene de mener er viktigst for en bærekraftig fremtid. Jeg har derfor fått i oppdrag å illustrere disse seks mulighetsområdene, og har også animert illustrasjonen i ettertid.

De seks mulighetsområdene er: bioøkonomi, ren energi, helse og velferd, havrommet, smarte samfunn, turisme og kreative næringer. Under ser du den ferdige modellen for de seks mulighetsområdene.

Innovasjon Norge mulighetsområder

Mulighetsområder ikonerJeg produserte seks ulike ikoner som skulle representere hvert felt. Disse har også blitt gjenbrukt i andre publikasjoner og presentasjoner.

project_123-0c19a355e74097bea3b1a5446074edd2ce0cf102923dbd3630dbd4133741a466

Her er modellen i bruk under en av Anita Krohn Traaseths presentasjoner.