Innovasjon Norge – IFU/OFU

x_Cover

x_Oppslag-2

x_Oppslag-1

IFU/OFU er en tilskuddsordning fra Innovasjon Norge som skal bidra til utvikling av nye produkter og løsninger som fører fram til internasjonal markedssuksess. Ordningen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift (den som søker om tilskudd) og en kundebedrift.

Dette er katalogen jeg har produsert for dem gjennom Fete Typer + Savant.