Norad – Norsk bistand i tall

Jeg og mine kollegaer i Fete typer har den siste tiden jobbet med Norad for å utvikle et overordnet visuelt konsept sammen med ulike elementer for statistikkslippet for visning i studio og sosiale kanaler.

For første gang i en live studio-sending presenterte Norad statistikk og tall som viser hvor og hvordan bistandspengene er brukt de siste årene. Vi utarbeidet arrangementsprofil, vignett og logo, statisk og bevegelig informasjonsgrafikk til studio og til sosiale medier. I tillegg ble det laget en digital presentasjon som ble sendt til alle norske redaksjoner.

Her er noen av elementene jeg har jobbet med til webinaret; introanimasjon til programmet og animasjon av enkelte grafer som skulle presenteres. Jeg ønsket også å sette opp studioet i 3D for å se hvordan de ulike grafiske elementene ble seende ut.

 

 

 

3D-modell av Norads live-studio.