Norad-01

3D-modell av Norad-studioet laget i Blender.