Blender artwork space stuff

Space Stuff Vol.1

En ny modell laget i Blender. Her var tanken å lage noe som så romskip-aktig ut. Jeg startet med en firkant og jobbet meg bare videre fra denne for å se hva jeg endte opp med.

3d-modellen i blender

Spaceship

Spaceship inside blender

Det ferdige resultatet

Blender Spacestuff