Valler 3D-intro

Vi har jobbet med Valler videregående skole. For noen år siden hjalp vi dem med å sette sammen en brosjyre som skulle informere om skolens tilbud.

Nå har vi oppdatert disse brosjyrene, men vi har også jobbet med noen filmer der elever forteller hva de mener er så bra med Valler. Jeg kommer ikke til å dele filmene da jeg ikke har godkjenning fra de ulike elevene til å bruke dette materiellet, men det jeg kan dele er into-animasjonen jeg laget til prosjektet!

For jeg har jo blitt så glad i Blender. Derfor ønsket jeg å ta i bruk dette fantastiske programmet når vi trengte en intro og outro til hver film.

Jeg produserte logoen til Valler i Blender, og satte opp et enkelt kamera som filmet logoen bevege seg i retning kameralinsen.

Det ferdige resultatet kan du se her: