Sitatkart

Verdenskart med sitater. World map with quotes.

Dette verdenskartet er laget i Illustrator. Kartet er bygget opp av sitater og variert typografi.

Om du ønsker å kjøpe et kart kan du ta kontakt her.